Stärkt kontroll av skatte- och redovisningsbyråer samt konsulter

Skriftlig fråga 2016/17:25 av Peter Persson (S)

Peter Persson (S)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Det oerhört omfattande skattefusk och skatteundandragande som länge pågått i Sverige ska inte enbart skyllas på bankerna och skatteparadisen. Precis som för den grova organiserade brottsligheten krävs det som ibland kallas ”möjliggörare”, det vill säga personer som har stor kunskap i juridik och ekonomi men som saknar heder och moral, vilket gör att de ställer sina kunskaper och sin yrkesskicklighet i brottslighetens tjänst.

Inte minst de så kallade Panamapapperen, liksom tidigare avslöjanden – Luxleaks och Swiss Leaks – visar att även svenskar finns inblandade i skatteflykten, både som brottslingar och som ”möjliggörare”. Ibland förefaller skatteflyktingarna också skyddas av höga tjänstemän genom tips om att undersökningar pågår.

Det behövs en skärpt kontroll av alla som yrkesmässigt arbetar med skatterådgivning och revision. Det handlar också om att bygga upp en kåranda av etik och moral hos alla som arbetar med skatter, bokföring och redovisning. Personer som inte klarar av att upprätthålla detta ”etos” inom den offentliga verksamheten ska givetvis omedelbart lämna sin tjänst och/eller tilldelas en varning av överordnad om hen uppträder bedrägligt gentemot detta etos.

Att Finansinspektionen stärker kontrollen av banker och andra kreditföretag är inte nog. Det behövs grundliga diskussioner med Revisorsnämnden, Bokföringsnämnden och branschorganisationen Far om hur personer som möjliggör skattefusk och ekonomisk brottslighet ska hanteras och motas ut ur branschen. Är kontrollen för svag? Brister det i betoning och överföring av moraliska värderingar till revisorer och skattekonsulter? Frågor som behöver ses över!

 

Genom vilka åtgärder gentemot revisorer och skattekonsulter vill statsrådet motverka att sådana möjliggör skattefusk, skatteflykt och ekonomisk brottslighet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-09-20 Överlämnad: 2016-09-21 Anmäld: 2016-09-22 Svarsdatum: 2016-09-28 Sista svarsdatum: 2016-09-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga