stärkande av parlamenten genom samarbete och stöd

Skriftlig fråga 2004/05:199 av Lundberg, Inger (s)

Lundberg, Inger (s)

den 22 oktober

Fråga 2004/05:199

av Inger Lundberg (s) till statsrådet Carin Jämtin om stärkande av parlamenten genom samarbete och stöd

Den svenska sektionen av Awepa besöktes nyligen av representanter för den parlamentariska gruppen för Nepad. Gruppen har bildats i syfte att skapa ett starkt parlamentariskt nätverk med engagemang för Nepadprocessen. Nepad är en av flera viktiga processer, där det är ett villkor för en god utveckling att parlamenten ges en aktiv roll.

Trots att det finns en bred enighet i hela den demokratiska världen om parlamentens avgörande betydelse för en god demokratisk utveckling glöms dessa ofta bort i utvecklingssamarbetet. Det är olyckligt.

Det är i parlamenten som majoritet och opposition möts och förutsättningarna för en långsiktigt stabil demokratisk utveckling i ett land skapas. Det är också genom parlamentens kontrollmakt som vi i alla länder kan utveckla instrument för att motverka missbruk av makten och det är där folkviljan ytterst kommer till tals.

Jag vill därför fråga statsrådet Jämtin vilka insatser hon är beredd att vidta för att stärka samarbete med, och stöd till, parlamenten i svenskt biståndsarbete.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-10-22 Anmäld: 2004-10-22 Besvarad: 2004-10-28 Svar anmält: 2004-10-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-10-28)