Stärkande av MR-rådet

Skriftlig fråga 2009/10:942 av Gabelic, Aleksander (s)

Gabelic, Aleksander (s)

den 23 juni

Fråga

2009/10:942 Stärkande av MR-rådet

av Aleksander Gabelic (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

I våras förhördes Sverige för första gången av FN:s råd för mänskliga rättigheter. Inom ramen för den nya universella granskningsmekanismen undersöker rådet hur väl alla FN:s medlemsländer lever upp till de konventioner för mänskliga rättigheter som de har anslutit sig till.

Att FN har fått ytterligare ett instrument för att övervaka mänskliga rättigheter är positivt. Frågan är hur effektiv den nya mekanismen kommer att bli. Inför utvärderingen av MR-rådet nästa år är det av yttersta vikt att Sverige påtalar behovet av ett utökat samarbete med oberoende experter.

Specialrapportörer och frivilligorganisationer har tidigare spelat en viktig roll i samband med FN:s granskning av medlemsstaterna, men ges nu minimalt utrymme. Det är tydligt att MR-rådets medlemmar inte har samma ambition som experterna i FN:s övervakningskommittéer att bjuda in till dialog med frivilligorganisationer som kan komplettera staternas bild av MR-läget. Ytterligare en aktör som borde ges större utrymme i granskningsprocessen är MR-rådets egen rådgivande kommitté som består av oberoende experter på området mänskliga rättigheter.

Hur avser utrikesministern och Sveriges regering att verka för att stärka MR-rådets rättssäkerhet och kapacitet att övervaka mänskliga rättigheter?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-06-23 Anmäld: 2010-06-28 Besvarad: 2010-07-06 Svar anmält: 2010-07-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-07-06)