Stängningen av apoteket i Föllinge

Skriftlig fråga 2019/20:100 av Kalle Olsson (S)

Kalle Olsson (S)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Apoteket AB har meddelat att apoteket i Föllinge, Krokoms kommun, ska stänga i december 2019. Anledningen som anförs är att Apoteket har haft problem att rekrytera personal.

En stängning av apoteket i Föllinge innebär att personer som vill besöka ett apotek hänvisas till centralorten Krokom. För de personer som bor längst bort innebär det en resa på drygt 130 kilometer – enkel väg.

En nedläggning skulle därför medföra att bland annat sjuka och äldre personer tvingas att köra upp till 250 kilometer för att kunna hämta ut sin medicin. 

I byn finns i dag en välfungerande vårdcentral, men förlusten av apoteket skulle kraftigt försämra den allmänna servicen i bygden. Tillgång till sjukvård och medicin måste gå hand i hand. Har man förskrivits läkemedel måste man också ha rimliga möjligheter att kunna hämta ut det.

Föga förvånande har hittills ingen privat aktör annonserat intresse av att öppna apotek i Föllinge. Invånarna förväntar sig mer av staten, och under den S-ledda regeringen har också ett flertal initiativ tagits för att bryta trenden med centralisering och för att stärka den statliga servicen i hela landet.

Min fråga till socialminister Lena Hallengren är:

 

Hur kommer socialministern att agera för att säkra jämlika villkor när det gäller tillgång till receptbelagda mediciner i hela landet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Överlämnad: 2019-10-03 Anmäld: 2019-10-04 Svarsdatum: 2019-10-16 Sista svarsdatum: 2019-10-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga