Standardtrygghet eller grundtrygghet

Skriftlig fråga 2009/10:903 av Wahlström, Göte (s)

Wahlström, Göte (s)

den 17 juni

Fråga

2009/10:903 Standardtrygghet eller grundtrygghet

av Göte Wahlström (s)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (m)

Den svenska välfärdspolitiken har under modern tid kännetecknats av system med generella och breda försäkringar baserade på vad som brukar kallas standardtrygghet utifrån inkomstbortfallsprincipen. Detta synsätt har en bred förankring i det svenska samhället.

I ett interpellationssvar den 9 juni 2010 svarar statsrådet Husmark Pehrsson att samhället ska tillhandahålla ett skyddsnät som har gemensam ansats att ge medborgarna en grundtrygghet.

Svaret visar på en radikal omsvängning i form av ett systemskifte där regeringen nu lämnar den traditionella synen på standardtrygghet med inkomstbortfallsprincipen som grund för ett helt annat system. Detta sker trots att regeringarna i Norden uttrycker att den nordiska välfärdsmodellen är ett vinnarkoncept i en globaliserad värld.

Många fackliga organisationer signalerar nu att deras medlemmar erhåller ersättningar i nivån 50–60 procent av tidigare utgående lön vid sjukdom och arbetslöshet. Detta innebär att ersättningarna kraftfullt understiger nivåerna 80 procent som varit utgångspunkt för försäkringssystemen.

Jag vill därför fråga statsministern om hans avsikt är att Sverige nu ska lämna den traditionella synen på välfärdssystem baserade på standardtrygghet med inkomstbortfallsprincipen som grund.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-06-17 Anmäld: 2010-06-17 Besvarad: 2010-06-30 Svar anmält: 2010-07-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-30)