Standardisering

Skriftlig fråga 2005/06:1365 av Saarinen, Ingegerd (mp)

Saarinen, Ingegerd (mp)

den 5 april

Fråga 2005/06:1365 av Ingegerd Saarinen (mp) till näringsminister Thomas Östros (s)

Standardisering

Näringsutskottet behandlade nyligen två riksdagsmotioner om standardiseringens betydelse. Utskottet uttalade enhälligt att standardisering är ett område inom näringspolitiken som hittills har tillmätts alltför liten betydelse när det gäller strävanden för att uppnå en uthållig utveckling i ekonomin. Danmark, Storbritannien och Tyskland är exempel på länder som infört nationella standardiseringsstrategier, med goda möjligheter för Sverige att låta sig inspireras.

Näringsutskottet informerades kring årsskiftet om att regeringen avser att inleda ett arbete med att öka medvetenheten och kunskapen om standardiseringens möjligheter att bidra till bland annat ökad tillväxt och hållbar utveckling.

Vad avser statsrådet att göra för att lyfta fram standardiseringens möjligheter?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-04-05 Anmäld: 2006-04-05 Besvarad: 2006-04-11 Svar anmält: 2006-04-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-04-11)