Standarder för digital information inom vården

Skriftlig fråga 2019/20:698 av Acko Ankarberg Johansson (KD)

Acko Ankarberg Johansson (KD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Kristdemokraterna anser att det är avgörande att olika vårdinformationssystem är kompatibla med varandra för att främja nödvändig utveckling, innovation och forskning samt för att möjliggöra uppföljning av medicinska resultat och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården. Det är därför glädjande att en enig riksdag beslutade följande i våras:

Regeringen bör se till att gemensamma standarder tas fram för journalsystem och kvalitetsregister. Idag finns en stor variation av system för information och dokumentation som används i regioner, kommuner och av privata vårdgivare, vilket enligt riksdagen försvårar informationsutbytet.

Regeringen bör överväga om det finns anledning att göra en översyn av patientdatalagen och annan relevant lagstiftning. Det är enligt riksdagen angeläget att lagstiftningen på området är anpassad till de krav som dagens teknik ställer, samtidigt som den personliga integriteten beaktas.

Digitalisering pågår sedan länge inom såväl kommuner som regioner. Utvecklingen går åt rätt håll men dras i dag med alltmer betydande problem när de olika vårdinformationssystemen inte är kompatibla med varandra. Patientsäkerheten utsätts för betydande problem när exempelvis uppgifter inte är tillgängliga för alla vårdgivare som behöver ta del av dem. Forskning och utveckling försvåras när de system som byggs upp inte har möjlighet att vara kompatibla med varandra.

Socialutskottet enades därför i våras om att regeringen bör ta fram standarder för journalsystem och kvalitetsregister. Det handlar givetvis inte om att införa ett journalsystem utan just standarder så att olika system blir kompatibla med varandra; standarder som dessutom kommer att behöva uppdateras i takt med utvecklingen. Vidare behöver relevant lagstiftning ses över.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vad har regeringen gjort för att genomföra riksdagens tillkännagivande?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-12-19 Överlämnad: 2019-12-20 Sista svarsdatum: 2020-01-03 Anmäld: 2020-01-14 Svarsdatum: 2020-01-15
Svar på skriftlig fråga