Stämpelskatt på fartygsinteckningar

Skriftlig fråga 2019/20:629 av Hampus Hagman (KD)

Hampus Hagman (KD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Sjöfarten är ett förhållandevis klimatsmart transportsätt, och det är därför positivt att det finns en samsyn i svensk politik om att godstransporterna till havs ska öka. För att detta ska bli möjligt krävs bland annat en starkare svensk sjöfart med bättre konkurrenskraft och större handelsflotta. Det finns också säkerhetspolitiska skäl för att verka för en större handelsflotta. Att utöka och diversifiera den svenskflaggade flottan är nödvändigt för att kunna säkerställa de behov som kan finnas i händelse av en konflikt.

Då krävs också en politik som underlättar för redare att flagga svenskt. Ett hinder för detta är stämpelskatten. Eftersom fartygsinvesteringar innebär stora kapitalinvesteringar är det i många fall helt nödvändigt att ta lån. Lånet tas hos ett kreditinstitut och kräver i sin tur en säkerhet. Säkerheten garanteras genom ett pantbrev, och vid utfärdande av pantbrev tas en särskild stämpelskatt på 0,4 procent av beloppet ut. Då investeringsbeloppen uppgår till mycket stora summor, många hundra miljoner kronor, uppgår också stämpelskatten till betydande belopp.

Dessutom fördyrar stämpelskatten de investeringar i klimatsmart teknik som alla vill se. Detta eftersom dyrare investeringar leder till större lån och därmed större pantbrev, och därmed också högre stämpelskatt. Systemet uppmuntrar alltså inte till investeringar utöver det som är absolut nödvändigt. I praktiken är alltså stämpelskatten en straffskatt på investeringar som varken underlättar för jobbskapande eller en klimatsmart teknisk utveckling.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Kommer ministern att ta initiativ till att ta bort stämpelskatten för fartygsinteckningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-12-12 Överlämnad: 2019-12-13 Anmäld: 2019-12-16 Sista svarsdatum: 2019-12-27 Svarsdatum: 2020-01-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga