stammen av vildsvin

Skriftlig fråga 2002/03:323 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 16 december

Fråga 2002/03:323

av Lars Wegendal (s) till miljöminister Lena Sommestad om stammen av vildsvin

Antalet vildsvin har ökat mycket kraftigt i Sverige, inte minst i mitt eget hemlän Kronoberg. En fortsatt kraftig ökning väntas ske. Vildsvinet är sedan länge ett naturligt inslag i vår fauna och därför är det glädjande att det åter etablerar sig och att vi får en livskraftig stam. Men det är nu uppenbart att den börjar bli för stor. Bland andra lantbrukare åsamkas stora skador av djurens framfart. De är också en trafikfara. Det är ofrånkomligt att vi, naturligtvis inom vida ramar, måste diskutera hur stora viltstammar vi ska ha och de konflikter som kan uppstå med exempelvis jordbruket eller skogsägare. Vi gör det när det gäller bland annat varg och björn. Vi har lagt fast en politik som innebär att det behövs riktlinjer för hur stor rovdjursstammen ska vara mot bakgrund av de problem rovdjuren anses orsaka för människan. Då borde rimligtvis samma resonemang gälla vildsvin när vi nu kan konstatera att stammen ökar kraftigt. Eller ska vi låta naturen själv reglera antalet?

Jag vill fråga miljöministern vilka åtgärder hon är beredd att vidta med anledning av den kraftigt ökande stammen av vildsvin.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-12-16 Anmäld: 2002-12-16 Besvarad: 2002-12-30 Svar anmält: 2003-01-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-12-30)