stambanan

Skriftlig fråga 2000/01:1031 av Larsson, Maria (kd)

Larsson, Maria (kd)

den 4 april

Fråga 2000/01:1031

av Maria Larsson (kd) till näringsminister Björn Rosengren om stambanan

Antalet resenärer på svenska järnvägar har aldrig varit så stort som under 2000 och även godstrafiken ökade. Efterfrågan fortsätter att öka, både för gods- och persontrafik. I tidtabellen för andra halvåret 2001 har Banverket för första gången tvingats säga nej till trafikönskemål, eftersom kapaciteten inte räcker till.

I utredningen Södra stambanan i framtiden konstateras att en uppgradering av hela sträckningen med måttliga investeringar minskar restiden från fyra till strax över tre timmar, samt att kapaciteten på stambanan fördubblas. Anslutningarna till tvärgående linjer effektiviseras. Kostnaderna fördelar sig på sträckan Malmö@Höör ca 2 miljarder, Höör@Nässjö ca 2,5 miljarder och Nässjö@Stockholm ca 10,5 miljarder. Totalt ca 17 miljarder.

Dessutom kan man genom ytterligare 10 miljarder fördelat på tre olika projekt, däribland den s.k. Nyköpingslänken, höja standarden till 250 km/tim.

Vad avser ministern göra för att förbättra standarden på södra stambanan?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-04-06 Besvarad: 2001-04-11 Anmäld: 2001-04-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-04-11)