Stabila spelregler och byggmarknadens förtroende

Skriftlig fråga 2006/07:956 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 29 mars

Fråga

2006/07:956 Stabila spelregler och byggmarknadens förtroende

av Birgitta Eriksson (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Byggkonjunkturen har utvecklats särskilt starkt de senaste åren, vilket i hög grad är en följd av den socialdemokratiska satsningen på bostadsbyggande. Enligt SCB påbörjades det 44 000 nybyggnationer 2006, det högsta antalet påbörjade bostäder sedan 1992 – detta exklusive de ca 7 000 byggstarter som bedöms ha blivit tidigarelagda till följd av den nuvarande regeringens avskaffande av bostadssubventionerna.

Frågan är dock vad som händer när alla dessa pågående byggprojekt ebbat ut. Just de tidigarelagda byggstarterna visar ju vad byggherrar och fastighetsägare tror om regeringens vilja att bygga nya bostäder.

Med vilka politiska initiativ avser statsrådet att skapa långsiktigt stabila villkor för byggande av bostäder och vinna byggmarknadens förtroende?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-03-29 Anmäld: 2007-03-29 Besvarad: 2007-04-04 Svar anmält: 2007-04-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-04-04)