Stabila förutsättningar för tågpendling i Mälardalen

Skriftlig fråga 2007/08:1412 av Olovsson, Fredrik (s)

Olovsson, Fredrik (s)

den 24 juni

Fråga

2007/08:1412 Stabila förutsättningar för tågpendling i Mälardalen

av Fredrik Olovsson (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

I stora delar av landet, inte minst i Mälardalen, är tågtrafiken viktig för arbetspendling. En väl fungerande tågtrafik gör det möjligt för människor att kombinera arbete och boende på det sätt som bäst passar den enskilde. Tågtrafiken bidrar därigenom till regionförstoring och tillväxt.

Det är av stor vikt att tågtrafiken är stabil och långsiktig. Förändringar i tidtabeller och avgångar riskerar att påverka människor och företag negativt. SJ:s sommartidtabell är ett sådant exempel. Under ett par månader får tågpendlarna försämrade avgångar och minskade möjligheter att sköta sitt arbete på ett rimligt sätt.

Min fråga till statsrådet är om hon avser att vidta några åtgärder för att garantera tågpendlarna i Mälardalen stabila förutsättningar för pendling även under sommaren.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-06-24 Anmäld: 2008-06-24 Besvarad: 2008-08-11 Svar anmält: 2008-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-08-11)