SSAB:s varsel och svensk basindustri

Skriftlig fråga 2008/09:380 av Hultqvist, Peter (s)

Hultqvist, Peter (s)

den 11 december

Fråga

2008/09:380 SSAB:s varsel och svensk basindustri

av Peter Hultqvist (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

SSAB har nu varslat 1 300 anställda om uppsägning. Detta skapar stor oro inför framtiden hos de drabbade. Berörda kommuner Borlänge, Luleå och Oxelösund riskerar att förlora skatteintäkter. Samtidigt är detta en stark indikation på att lågkonjukturen nått till den svenska basindustrin som står för en ansenlig del av de svenska exportinkomsterna.

Regeringen har ett ansvar för att tillsammans med facket och företaget finna åtgärder för att underlätta och lösa situationen för de drabbade. Dessutom visar detta också behovet av att regeringen långsiktigt agerar på ett sådant sätt att svensk basindustri stärker sin konkurrenskraft.

Min fråga till ministern är:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta dels med anledning av SSAB:s varsel av 1 300 anställda, dels för att stärka svensk basindustris långsiktiga konkurrenskraft?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-12-11 Anmäld: 2008-12-11 Besvarad: 2008-12-17 Svar anmält: 2008-12-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-12-17)