SRHR

Skriftlig fråga 2011/12:177 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 25 november

Fråga

2011/12:177 SRHR

av Carina Hägg (S)

till statsrådet Gunilla Carlsson (M)

Det svenska stödet till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter minskade med 130 miljoner kronor under åren 2006–2008. Alltsedan dess har det svenska stödet till sexuella och reproduktiva rättigheter och mödradödlighet fortsatt att sjunka. Vi har sett en nedgång i såväl procent som kronor. En minskning av stöd till hälsosektorn har förstärkt den negativa effekten liksom andra givares neddragningar. Stödet direkt från Utrikesdepartementet till multilaterala insatser inom SRHR har till och med minskat i högre grad än Sidas genom biståndsminister Gunilla Carlssons prioritering. Såväl verbalt som i texter uttrycks SRHR som ett prioriterat område, men siffror talar ett annat språk. Vi vill understryka värdet av att kunna jämföra statistik över tiden. Det står klart att SRHR-frågorna nedprioriterats. Det är en utveckling som dessutom kommer att fortsätta om inte regeringen vidtar åtgärder. Samtidigt vet vi att SRHR kräver starka företrädare för att lyfta mödrahälsan inom utvecklingssamarbetet. Millenniemål 5 lyfter fram vikten av att minska mödradödligheten.

Vilka initiativ är biståndsminister Gunilla Carlsson beredd att ta med anledning av det anförda i frågan om minskade anslag till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR samt mödradödlighet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2011-11-25 Anmäld: 2011-11-25 Besvarad: 2011-12-05 Svar anmält: 2011-12-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-12-05)