SRHR-policy

Skriftlig fråga 2005/06:1734 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 1 juni

Fråga 2005/06:1734 av Carina Hägg (s) till statsrådet Carin Jämtin (s)

SRHR-policy

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter har ingen åldersgräns och berör alla, men är trots sin angelägenhet ett politiskt område som alltför ofta fått stå tillbaka. Under senare år har ett politiskt motstånd internationellt blivit påtagligt, så det första svenska policydokumentet var välkommet och är ett viktigt redskap i arbetet för SRHR-frågor. Men jag är bekymrad över att utsända ännu inte har kunskap i ämnet och är medvetna om den prioritering som såväl riksdag som regering ger SRHR-frågorna. Ansvariga diplomater och personal inom utvecklingsbiståndet bör vara bekanta med styrdokumentet och medvetna om ansvaret för att omsätta frågorna till praktisk hantering.

Vilka åtgärder avser statsrådet Carin Jämtin att vidta för att det i regeringens SRHR-policy klart ska framgå vilka krav som ställs på att samtliga diplomater samt personal inom utvecklingsbiståndet är väl förtrogna med styrdokumentets intentioner?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-06-01 Anmäld: 2006-06-01 Besvarad: 2006-06-12 Svar anmält: 2006-06-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-12)