SRHR och abort under EU-ordförandeskapet

Skriftlig fråga 2007/08:1514 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 31 juli

Fråga

2007/08:1514 SRHR och abort under EU-ordförandeskapet

av Carina Hägg (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

När Europarådets parlamentariska församling efter min motion antog en resolution om att abort ska vara legalt och tillgängligt för alla kvinnor i Europa, gav det möjlighet för Sverige som ordförandeland för EU att gå vidare i frågan. Socialminister Göran Hägglund måste aktivt använda det kommande ordförandeskapet för att påverka alla de 47 medlemsstaterna för att legalisera abort i hela Europa.

Inför och under det svenska ordförandeskapet i EU 2009 måste socialminister Göran Hägglund arbeta för att alla kvinnor och flickor i EU får tillgång till sin sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter, SRHR, där säkra och lagliga aborter är en viktig del.

I ett demokratiskt samhälle ska alla kvinnor ha makt över den egna kroppen, abort bör vara en mänsklig rättighet. Sveriges regering måste stå upp för kvinnors rättigheter och ta debatten med regeringar inom EU som förbjuder abort. Och regeringen kan föregå med gott exempel genom att underlätta för kvinnor från exempelvis Polen att komma till Sverige för att utföra abort när det är omöjligt i det egna landet.

Min fråga till socialminister Göran Hägglund är:

Hur kommer Sverige under ordförandeskapet i EU att driva att alla kvinnor och flickor ska ha tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa samt rättigheter med säkra och legala aborter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-07-31 Anmäld: 2008-08-14 Besvarad: 2008-08-14 Svar anmält: 2008-08-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-08-14)