SRHR-materiel i biståndspolitiken

Skriftlig fråga 2004/05:200 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 22 oktober

Fråga 2004/05:200

av Carina Hägg (s) till statsrådet Carin Jämtin om SRHR-materiel i biståndspolitiken

Tyvärr har det samlade biståndet till materiel som används i arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) sjunkit dramatiskt de senaste tio åren. Resultatet är att många länder som är beroende av stöd nu lider brist på preventivmedel och materiel som används vid förlossningar. Mödravården och arbetet för säkra aborter påverkas, liksom kampen mot hiv/aids. Sverige kan enligt min åsikt göra mera när det gäller tillgången till SRHR-materiel. Detta bör på ett bättre sätt ingå i landanalyser och landstrategier. Regeringen bör utarbeta stödfunktioner och metoder för att tydligare kunna diskutera rätten till sexuell och reproduktiv hälsa i den dialog som föregår biståndsinsatser.

Jag vill fråga biståndsministern vilka åtgärder hon är beredd att vidta för att öka tillgången till SRHR-materiel i Sveriges biståndsinsatser.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-10-22 Anmäld: 2004-10-22 Besvarad: 2004-10-28 Svar anmält: 2004-10-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-10-28)