SRHR-material i biståndspolitiken

Skriftlig fråga 2006/07:203 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 23 november

Fråga

2006/07:203 SRHR-material i biståndspolitiken

av Carina Hägg (s)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

Tyvärr har det samlade biståndet till material som används i arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) sjunkit dramatiskt de senaste tio åren. Resultatet är att många länder som är beroende av stöd nu lider brist på preventivmedel och material som används vid förlossningar. Mödravården och arbetet för säkra aborter påverkas, liksom kampen mot hiv/aids.

Jag anser att Sverige kan göra mer när det gäller tillgången till SRHR-material. Detta bör på ett bättre sätt ingå i landanalyser och landstrategier. Regeringen bör utarbeta stödfunktioner och metoder för att tydligare kunna diskutera rätten till sexuell och reproduktiv hälsa i den dialog som föregår biståndsinsatser.

Jag vill fråga statsrådet vilka åtgärder hon är beredd att vidta för att öka tillgången till SRHR-material i biståndspolitiken.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-11-23 Anmäld: 2006-11-23 Besvarad: 2006-11-29 Svar anmält: 2006-11-29
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-11-29)