spritsmuggling

Skriftlig fråga 1997/98:332 av Jonsson, Elver (fp)

Jonsson, Elver (fp)
Fråga 1997/98:332 av Elver Jonsson (fp) till socialministern om spritsmuggling

I en dom i Hovrätten över Skåne och Blekinge nyligen dömdes en man endast till bötesstraff efter att ha smugglat in drygt 100 flaskor starksprit och ett tjugotal flaskor vin från Tyskland. Domstolen angav som skäl till att fängelsestraff ej utdömdes att man bl.a. skulle beakta att Sverige nu är en del av Europeiska unionen och därmed skulle hänsyn till denna syn på alkohol och alkoholhantering tas.

Enligt min mening avviker hovrättens dom radikalt från den alkoholpolitiska syn som det råder stor uppslutning kring i Sverige, speciellt om hovrättens dom skulle uppfattas som någon sorts prejudikat.

Med hänvisning till det anförda skulle jag vilja ställa följande fråga till socialministern:

Har regeringen några planer på att vidta åtgärder för att motverka det ökade inflödet av alkohol över landets gränser som kan bli följden av hovrättens dom om den vinner laga kraft?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-01-20 Anmäld: 1998-01-26 Besvarad: 1998-01-29
Svar på skriftlig fråga