Spridningen av sälmask i Östersjön

Skriftlig fråga 2017/18:1129 av Magnus Oscarsson (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

En undersökning från SLU visar att parasiten sälmask är vanlig i torsk från Östersjön. Störst är problemet i närheten av sälkolonier längs Skånes och Blekinges kuster.

Det är sedan tidigare känt att sälen är slutvärd för parasitiska spolmaskar som också lever i fisk. Där det finns säl finns dessa parasiter också i fisken. Sälmask är den viktigaste parasiten. Detta problem har däremot inte varit särskilt uppmärksammat i Sverige tidigare.

Den fisk som hade mest infektioner var fisk fångad vid Blekinges och Skånes kuster. I vissa områden var över 60 procent av torskarna infekterade. I södra Östersjön fanns det ett tydligt samband mellan närheten till en sälkoloni och infektion i fisk.

Sälmasken orsakar svår skada på torsken, som magrar intill oigenkännlighet då den infekterats. Forskare vid Köpenhamns universitet befarar att sälmasken är orsaken till att torsken i stort sett försvunnit från trakterna kring Bornholm.

Förutom de tidigare uppmärksammade problem som sälen orsakar i form av konkurrens om fiskefångsten och förstörelse av fiskeredskap kan vi alltså konstatera att sälen också sprider parasiter bland fiskarna. Detta understryker ytterligare vikten av överväganden.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att begränsa spridningen av sälmask i Östersjön?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-29 Överlämnad: 2018-03-29 Anmäld: 2018-04-10 Svarsdatum: 2018-04-11 Sista svarsdatum: 2018-04-11
Svar på skriftlig fråga