spridning av hiv

Skriftlig fråga 2000/01:1566 av Sidén, Anita (m)

Sidén, Anita (m)

den 9 augusti

Fråga 2000/01:1566

av Anita Sidén (m) till socialminister Lars Engqvist om spridning av hiv

Många nya hivfall har upptäckts i Sverige bland såväl hetero- som homosexuella. Under första halvåret var ökningen närmare 50 %, 155 fall mot 105 förra året. Så många nysmittade har inte förekommit sedan början av 1990-talet. Största ökningen finns bland narkomaner i Sundsvalls- och Stockholmsområdet. Tendensen är dock densamma i hela riket. Steve Sjöquist, själv hivpositiv sedan 1987 och medlem i Noaks Ark och i Riksförbundet för hivpositiva, märkte en omsvängning i attityden till hiv när bromsmedicinerna kom 1996. "Visst, det är en behandlingsbar sjukdom numera, men det är fortfarande en dödlig sjukdom", kommenterar han det faktum att många nu upplever att hiv inte är så farligt.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet följande:

Vilka åtgärder avser socialministern vidta för att spridningen av hiv inte ska fortsätta att öka i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-08-09 Besvarad: 2001-08-21 Anmäld: 2001-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-08-21)