spridning av hiv och aids

Skriftlig fråga 2001/02:275 av Sidén, Anita (m)

Sidén, Anita (m)

den 23 november

Fråga 2001/02:275

av Anita Sidén (m) till socialminister Lars Engqvist om spridning av hiv och aids

I dag lever omkring 40 miljoner människor i världen med hiv eller aids. De första året på 2000-talet har hittills i Sverige visat på en tendens till ökning av antalet hivfall. Ökningen har visats sig framför allt bland intravenösa missbrukare. I jämförelse med år 2001 har mer än en fördubbling skett av antalet anmälda fall i denna grupp.

En ökning finns också bland svenskar som smittats heterosexuellt utomlands. Föregående år rapporterades 242 nya fall av hiv till Smittsskyddsinstitutet, SMI. Hittills i år är antalet noterade fall 237.

Ordföranden i Riksförbundet för hivpositiva Ann-Christin Skoglund skriver på ledarsidan i INFO PLUS nr 4, 2001: "Tyvärr tar inte lagstiftaren, och andra med stort inflytande i dessa frågor oss på allvar när vi kräver förändring och viftar undan våra åsikter med att t.ex. Smittskyddslagen ändå inte tillämpas utan i särskilt svåra fall."

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet följande:

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att motverka ytterligare spridning av hiv och aids?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-11-23 Anmäld: 2001-12-04 Besvarad: 2001-12-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-12-05)