sprängmedel för träning av minhundar

Skriftlig fråga 1999/2000:506 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 4 februari

Fråga 1999/2000:506

av Carina Hägg (s) till försvarsminister Björn von Sydow om sprängmedel för träning av minhundar

De s.k. minhundarna som ska ingå i Swedish Demining Unit, DSU, tränas för närvarande. Trots de goda intentionerna finns det problem som behöver lösas. När man tränar en ammunitionssökande hund är det viktigt att träna på nedlagda laddningar som legat i marken under lång tid. Dessa laddningar måste efter alla säkerhets- och bevakningsåtgärder ligga i jorden cirka ett år innan man kan börja träna på laddningarna. I dag har man, enligt uppgift, svårt att få de tillstånd som krävs från Sprängämnesinspektionen. Handläggningen av dessa ärenden upplevs också som alltför långdragen. De rigorösa bestämmelserna för säkerhet och bevakning som finns har ursprungligen byggts upp med utgångspunkt för andra verksamheter. Jag vill understryka att det sprängmedel som hundarna tränas på inte är klassat som stöldbegärligt. Det är dessutom enligt experter omöjligt att använda i någon form av vapen eller för någon terrorist.

Försvarets Hundtjänstenhet ligger i Tullinge, söder om Stockholm, men finns även inom ramen för verksamheten som bedrivs av SWEDEC i Eksjö. SWEDEC är ett nationellt kompetenscenter för minröjning. Sverige är världens femte största bidragsgivare till humanitär minröjning, med t.ex. personal och maskinell utrustning. Kunskapsuppbyggnad och en aktiv teknikutveckling pågår. Även minhunden ingår som en mycket viktig del.

Min fråga till försvarsminister Björn von Sydow är om några åtgärder vidtagits för att förenkla de bestämmelser som i dag upplevs som ett hinder för att uppnå en effektivare träning av minhundar.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-02-04 Besvarad: 2000-02-09 Anmäld: 2000-02-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-02-09)