Språkutbildning i skolan

Skriftlig fråga 2009/10:115 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 20 oktober

Fråga

2009/10:115 Språkutbildning i skolan

av Ameer Sachet (s)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Utbildningsministern har som partiledare gjort ett märkligt utspel om skolans språkutbildning. Utifrån att diktaturen Kina anses vara en viktig framtida marknad ska undervisning i kinesiska lyftas fram. För det första ska kanske inte skolans inriktning i fråga om språkutbildning enbart styras av handelspolitiska överväganden och av svenska investeringar. Det finns ju också andra överväganden att göra. Även om kinesiska (mandarin) är ett stort språk utifrån antal talande så finns det ju andra språk som också är stora och/eller mer geografiskt spridda. Man skulle kunna argumentera för Indiens nationalspråk hindi på samma sätt som för kinesiskan. Portugisiska är utifrån Brasilien med ekonomiska utgångspunkter ett intressant språk. Ryska och arabiska torde också vara intressanta. Slutligen är väl snarast spanskan det språk som seglat upp som en internationell medtävlare till engelskan, inte minst utifrån dess roll som ett inofficiellt andraspråk i USA samt dominans i Latinamerika. Sammantaget borde det vara rimligt att statsrådet såg till att en bred, parlamentarisk utredning om språken i den svenska skolan tillsattes. Lärarprofessionen borde givetvis starkt involveras liksom högskolan. I en sådan utredning kunde man sedan på ett mer genomtänkt sätt komma fram till en bra språkstrategi för den svenska skolan. I denna bör man också beakta vilka nya förutsättningar den svenska invandringen bidrar till. Jag är inte helt övertygad om att en utredning kommer att landa i ett ställningstagande för just mandarin.

Avser utbildningsministern att ta initiativ till att tillsätta en parlamentarisk utredning om den svenska skolans språkstrategi?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-10-20 Anmäld: 2009-10-20 Besvarad: 2009-10-28 Svar anmält: 2009-11-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-10-28)