Språkkompetens inom Försvarsmakten

Skriftlig fråga 2008/09:801 av Widman, Allan (fp)

Widman, Allan (fp)

den 31 mars

Fråga

2008/09:801 Språkkompetens inom Försvarsmakten

av Allan Widman (fp)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Uppdrag till Försvarsmakten kommer även framgent att ofta ställas med kort förvarning.

När Sverige återkommande är huvudansvarigt för en av EU:s snabbinsatsgrupper så finns det ingen begränsning inom vilket språkområde som svensk militär personal insätts i.

Försvarets tolkskola har i år ingen utbildning i ryska. I stället ges utbildning i arabiska och persiska. Och snart kommer inte någon utbildning ges till värnpliktiga över huvud taget.

En förutsättning för att snabbt kunna ta upp ett nytt språk och enstaka år övervintra kompetens i ett annat är sannolikt närhet till ett universitet med största möjliga språkbredd.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att Försvarsmakten kan försörjas med militär personal som har en flexibel och kvalificerad kompetens i erkänt svåra språk?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-03-31 Anmäld: 2009-04-01 Besvarad: 2009-04-08 Svar anmält: 2009-04-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-04-08)