Språkförbud i skolan

Skriftlig fråga 2006/07:525 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 23 januari

Fråga

2006/07:525 Språkförbud i skolan

av Luciano Astudillo (s)

till statsrådet Jan Björklund (fp)

Gustav Adolfskolan i Landskrona har haft ordningsproblem under flera år. När skolledningen nu tydligen helt tappat greppet har man som en åtgärd beslutat att införa förbud för eleverna att tala annat språk än svenska med varandra. Det folkpartistiska kommunalrådet i kommunen stöder beslutet.

Jag ifrågasätter inte att vi ska ha ordning och reda i skolan. Mobbning och trakasserier får aldrig tolereras. Det är metoden med språkförbud för att upprätthålla ordning jag ifrågasätter.

Är det verkliga problemet att några elever använder ett annat språk än svenska mellan sig ibland? Att som pedagogisk metod kunna förorda svenska som språk på lektionerna är en sak. Men beslutet i Landskrona omfattar även elevernas raster.

Jag tycker det är bra att Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Skolverket har beslutat att granska språkförbudet på Gustav Adolfskolan. Förutom lämpligheten har beslutets laglighet ifrågasatts och då är det även en fråga för riksdagen. Jag tycker även agerandet bör prövas mot FN:s barnkonvention artikel 30, som bland annat tar upp rätten till det egna språket.

Min fråga till statsrådet är:

Avser statsrådet att ta några initiativ för att försäkra sig om att svenska skolor följer svensk lag även då man har ordningsproblem?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-01-23 Anmäld: 2007-01-23 Besvarad: 2007-01-31 Svar anmält: 2007-02-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-01-31)