språkanalyser

Skriftlig fråga 1997/98:694 av Hoffmann, Ulla (v)

Hoffmann, Ulla (v)
Fråga 1997/98:694 av Ulla Hoffmann (v) till statsrådet Pierre Schori om språkanalyser

Statens invandrarverk och utlänningsnämnden använder sig vid sin ärendeprövning i många fall av s.k. språkanalyser. Syftet är att utreda vilket land som är den asylsökandes hemland. Många gånger är det inte den asylsökandes modersmål utan ett inlärt andraspråk som analyseras. Metoden har av professorerna i afrikanska språk respektive tvåspråkighetsforskning, Tore Jansson och Kenneth Hyltenstam utdömts som inte bara otillförlitliga utan som rent charlataneri. Invandrarverket framhärdar dock i sitt försvar för denna verksamhet. Nu är avsikten att denna del av Invandrarverket skall bolagiseras, något som torde leda till minskad insyn i verksamheten.

Min fråga till statsrådet blir därför:

Vilka åtgärder avser regeringen vidta för att Invandrarverkets och Utlänningsnämndens fortsatta användande av språkanalyser skall upphöra?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-04-30 Anmäld: 1998-05-04 Besvarad: 1998-05-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga