Språk- och solresor och alkohol till minderåriga

Skriftlig fråga 2007/08:214 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 1 november

Fråga

2007/08:214 Språk- och solresor och alkohol till minderåriga

av Birgitta Eriksson (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Medierna rapporterar om omfattande alkoholförtäring av många minderåriga som är på språkresor. Samma problem har tidigare diskuterats rörande ungdomar på semesterresor i soligare länder. Researrangörerna svär sig fria och en fråga är ju givetvis hur ungdomarna kan bli serverade alkohol i länder som ändå har åldersrestriktioner för alkoholservering. Problemet bör även gälla andra nordiska länders ungdomar, så frågan behöver ju inte bara vara ett svenskt initiativ.

Vilka mellanstatliga initiativ eller EU-initiativ avser statsrådet att ta för att alkoholserveringen till minderåriga svenska ungdomar på språk- eller solresor stoppas?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-11-01 Anmäld: 2007-11-02 Besvarad: 2007-11-13 Svar anmält: 2007-11-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-11-13)