Spontana kontrolluppgifter

Skriftlig fråga 2009/10:369 av Olsson, Hans (s)

Olsson, Hans (s)

den 16 december

Fråga

2009/10:369 Spontana kontrolluppgifter

av Hans Olsson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Riksrevisionen har i sin rapport om internationell skattekontroll (RiR 2009:24) tagit upp frågan om spontana kontrolluppgifter. OECD, EU-kommissionen och Skatteverket vill öka det spontana utbytet av information. Det finns dock tecken på att det spontana utbytet av kontrolluppgifter minskade under 2009.

Till skillnad från det automatiska informationsutbytet bygger det spontana informationsutbytets utveckling i hög grad på initiativ av enskilda handläggare och revisorer. Incitamenten bland handläggarna att skicka spontana kontrolluppgifter och begära handräckning är generellt låga. Riksrevisionen finner i sin granskning flera förklaringar till detta. En förklaring är att det förekommer en målkonflikt mellan behovet av ett utökat informationsutbyte och nationella krav på genomströmningstider. Viljan att skicka kontrolluppgifter påverkas även av om landet får återrapportering på de kontrolluppgifter som skickas. I dag görs få återapporteringar. Dessutom upplevs de nya försöksblanketterna från EU som krångliga. Skatteverket har under 2009 styrt om resurser från kontrollen för att öka antalet informationsbesök. Vid informationsbesök får kontrolluppgifter inte inhämtas, vilket också kan förklara en del av minskningen av spontana kontrolluppgifter.

Vilka initiativ avser finansministern att ta så att Skatteverket utifrån sina egna samt OECD:s, EU:s och Riksrevisionens önskemål kan öka det spontana informationsutbytet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-12-16 Anmäld: 2009-12-16 Besvarad: 2010-01-18 Svar anmält: 2010-01-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-01-18)