Sponsring av varor eller produkter från alkoholproducenter under det svenska ordförandeskapet i EU 2009

Skriftlig fråga 2008/09:325 av Frid, Egon (v)

Frid, Egon (v)

den 28 november

Fråga

2008/09:325 Sponsring av varor eller produkter från alkoholproducenter under det svenska ordförandeskapet i EU 2009

av Egon Frid (v)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Jag har funderat en längre tid på ett beslut som Regeringskansliet fattade i mitten av april i år. Det var ett principbeslut att ta emot sponsorer vid det svenska EU-ordförandeskapet 2009. Aja Lind exemplifierade det så här i tidningen Riksdag & Departement:

”Det kan till exempel vara företag som vill ge gåvor till mötesdeltagarna. T.ex. att Volvo sponsrar möten genom att erbjuda bilar för transporter. Företag ska kunna erbjuda tjänster och produkter för att i utbyte få sina företags- och produktnamn exponerade.”

Så jag kan inte undvika att bli orolig för att en alkoholtillverkare går in och sponsrar representationer vid EU-ordförandeskapet! Jag har förstått att regeringen inte kommer att ta emot pengar, bara produkter och tjänster, vilket gör att en sponsring blir väldigt svår att hitta i ekonomiska rapporter.

Jag vill fråga statsrådet Maria Larsson:

Avser statsrådet att agera så att detta principbeslut om sponsorer vid det svenska EU-ordförandeskapet 2009 inte kommer att avse sponsring av varor eller produkter från alkoholproducenter eller liknande?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-11-28 Anmäld: 2008-12-01 Svar anmält: 2008-12-17 Besvarad: 2008-12-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-12-17)