Specialutformade program inom gymnasieskolan

Skriftlig fråga 2008/09:912 av Hultqvist, Peter (s)

Hultqvist, Peter (s)

den 8 maj

Fråga

2008/09:912 Specialutformade program inom gymnasieskolan

av Peter Hultqvist (s)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Utbildningsminister Jan Björklund har vid flera tillfällen uttalat sig om behovet av att starkt begränsa möjligheten att bedriva specialutformade program inom ramen för gymnasieskolan. Det har i sin tur lett till stora oklarheter huruvida nuvarande program ska kunna fortsätta.

På Högbergsskolan i Ludvika bedrivs ett väl etablerat och framgångsrikt treårigt specialutformat ekologiprogram. Programmet har såväl NV- som SP-inriktning. Frågor har ställts kring programmets framtida möjligheter med anledning av utbildningsministerns uttalanden. Trots ministerns mer kategoriska uttalanden lämnas i förslaget En ny gymnasieskola vissa öppningar för specialutformade program.

Min fråga till utbildningsministern är:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att bringa klarhet kring innebörden i sina egna uttalanden och möjligheten för exempelvis ekologiprogrammet vid Högbergsskolan att fortsätta sin verksamhet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-05-08 Anmäld: 2009-05-08 Besvarad: 2009-05-13 Svar anmält: 2009-05-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-05-13)