Specialistutbildningar av sjuksköterskor

Skriftlig fråga 2006/07:891 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 16 mars

Fråga

2006/07:891 Specialistutbildningar av sjuksköterskor

av Ameer Sachet (s)

till utbildningsminister Lars Leijonborg (fp)

År 2004 tog Socialstyrelsen fram riktlinjer för skolhälsovården. Den togs fram utifrån en lång process med kartläggning av hur den svenska skolhälsovården ser ut och vilken inriktning den ska ha för att möta framtidens behov.

Under processens gång framkom att det fanns behov av en ny utbildning för skolsköterskorna. Den skulle ha ett hälsofrämjande perspektiv med kurser i folkhälsovetenskap. Utbildningen startade i Skövde höstterminen 2003 och kallades specialistutbildning till skolsköterska (40 poäng eller 60 poäng). De första studenterna tog sin examen år 2005 därefter har en kull per år gått färdigt utbildningen. Eftersom utredningar påtalade vikten och behovet av en sådan utbildning var det många sjuksköterskor som sökte och gick utbildningen, i tron att de skulle få en yrkesexamen som specialistutbildad skolsköterska. Vid närmare granskning av studenterna har så inte blivit fallet. Skolsköterskeprogrammet är godkänt av Högskoleverket som program och har inriktning mot hälsofrämjande åtgärder för skolbarn i bland annat livsstilsfrågor.

Skolsköterskan har i dag en nyckelroll i det hälsofrämjande och hälsoförebyggande arbetet inom skolan. Den betydelsefulla funktionen som skolsköterskan har behöver lyftas fram till specialistsjuksköterska, precis som bland annat barnsjuksköterska och disktriktsköterska har.

Med anledning av ovan vill jag fråga utbildningsministern:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta så att skolsköterskeprogrammet i Skövde ska ge en yrkesexamen som specialistutbildad skolsköterska?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-03-16 Anmäld: 2007-03-16 Besvarad: 2007-03-21 Svar anmält: 2007-03-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-03-21)