spärrtid för bankböcker

Skriftlig fråga 2000/01:1556 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 7 augusti

Fråga 2000/01:1556

av Carina Hägg (s) till statsrådet Britta Lejon om spärrtid för bankböcker

Att hålla reda på en bankbok är en viktig handling men trots försiktighet kan det inträffa att en bankbok förkommer. För att man då ska kunna ta ut de medel som finns på bankboken/kontot kräver banken en spärrtid på sex månader innan man får göra något uttag. Detta för att man inte kan visa upp bankboken. Därutöver ska kontoinnehavaren annonsera i av banken uppgivna publikationer och dessa kostnader ska betalas av kontoinnehavaren.

Detta förfaringssätt är inte acceptabelt om bankboks-/kontoinnehavaren i övrigt kan styrka sin identitet och det inte finns andra skäl att tro att någon försöker tillskansa sig annans medel. Det finns inte någon motsvarande spärrtid för exempelvis bankomatkort som det finns för bankböcker.

Min fråga till statsrådet Britta Lejon är om statsrådet är beredd att se över spärrtiderna för bankböcker.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-08-07 Besvarad: 2001-08-21 Anmäld: 2001-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-08-21)