Spargrispedagogikens förlorade roll och bankernas ansvar

Skriftlig fråga 2007/08:1178 av Pärssinen, Raimo (s)

Pärssinen, Raimo (s)

den 7 maj

Fråga

2007/08:1178 Spargrispedagogikens förlorade roll och bankernas ansvar

av Raimo Pärssinen (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

På den tiden då bankerna uppmuntrade människor att spara i stället för att låna sparade barn i spargrisar och kunde till och med av banken få en spargris att spara i – gratis! Det fanns också en serie som hette Spara och Slösa där Spara hade ett konsumtionsbeteende som präglades av eftertänksamhet och långsiktighet.

Nu är det nya tider varför några banker tar avgifter för att växla in sparade mynt och vederbörande måste vara kund hos banken som tar emot mynten. Dessutom kan insättaren få vänta en vecka på att pengarna registreras på kontot, kanske för att datorer har ersatt det tidigare mer manuella arbetet. De gratis spargrisarna till barnen har ersatts av bonusar till direktörer.

Att få barn och unga att spara i spargrisar eller myntrör för att senare kunna köpa en åtråvärd men dyrare sak har alltid varit en lättfattlig pedagogik, en pedagogik som i vuxenlivet lett vidare i insikten av att måste väga sina konsumtionsval mot sina inkomster samt att man kanske först ska spara ihop en grundplåt, innan man köper huset, sommarstugan eller bilen. Bankväsendet understödde tidigare ett sådant beteende och tog därmed ett visst ansvar.

Avser statsrådet att vidta några åtgärder i syfte att förmå banker och andra utlåningsinstitut att åter understödja sparande och ett eftertänksamt konsumtionsbeteende hos barn och unga?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-05-07 Anmäld: 2008-05-07 Besvarad: 2008-05-14 Svar anmält: 2008-05-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-05-14)