Sparbanksaktie/egenkapitalbevis för att trygga sparbankernas framtid

Skriftlig fråga 2009/10:911 av Åsling, Per (c)

Åsling, Per (c)

den 18 juni

Fråga

2009/10:911 Sparbanksaktie/egenkapitalbevis för att trygga sparbankernas framtid

av Per Åsling (c)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Sparbankerna har stor betydelse för svensk bankmarknad. Genom sitt lagkrav att verka lokalt är sparbankerna också viktiga för det lokala samhällets och näringslivets utveckling. Sparbankerna bidrar till den industriella utveckling som skapar nya företag främst i små och mellanstora städer, men även på ren landsbygd. En Sparbanks vinst återinvesteras i den lokala banken och i den ort i vilken sparbanken är verksam. Inom kort presenterar Finansinspektionen sin tolkning av EU-kommissionens förslag på skärpta krav på den finansiella marknaden, bland annat gällande likviditetsberäkning och ett gemensamt regelverk för banksektorn – ett regelverk som till sin struktur är anpassat för de största internationella aktörerna. Detta kommer att försvåra för sparbankerna som inte har samma möjlighet till kapitalanskaffning genom emissioner som bankaktiebolag har. Förstärkande av kassan i en sparbank sker genom ansamlade vinster eller upptagande av dyra företagslån.

I Norge har sparbanker sedan 1980-talet möjlighet till externt kapital genom ”Egenkapitalbevis” som innebär att innehavaren äger en del av sparbankens egna kapital. Dessa ger rätt till utdelning, räknas som eget kapital, kan börsnoteras och behandlas som aktier i skattelagstiftning. Skillnaden ligger främst i associationsformen samt inflytelsemöjligheten i styrelse.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka initiativ är statsrådet beredd att ta för att undvika fortsatt snedvridning av konkurrensen i banksektorn, till nackdel för sparbanker, och underlätta tillskapandet av en sparbanksaktie/egenkapitalbevis enligt norsk modell?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-06-18 Anmäld: 2010-06-18 Besvarad: 2010-06-23 Svar anmält: 2010-06-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-23)