spannmålsskörden

Skriftlig fråga 1997/98:1029 av Brunander, Lennart (c)

Brunander, Lennart (c)
Fråga 1997/98:1029 av Lennart Brunander (c) till jordbruksministern om spannmålsskörden

den 19 augusti

Sommaren 1998 har hittills varit extremt regnig. Det har inte bara kommit mycket regn, det har dessutom varit litet sol. Det har skapat stora problem för höskörden, som nu långt in i augusti ännu inte är klar. Ännu större problem förestår, spannmålen mognar inte, särskilt stora är problemen i norra Sverige. Det går nu att med ganska stor sannolikhet förutspå att merparten av spannmålsskörden i norra Sverige går förlorad. Tiden som återstår av sommaren är för kort för att spannmålen skall hinna mogna innan frosten kommer. För många kommer det att innebära brist på foder. Att köpa allt sitt foder kan i en sådan situation bli förödande för en jordbruksnäring som redan innan har låg lönsamhet. Även i södra Sverige kan det bli problem med mognad och skörd. I dag finns ingen skördeskadeförsäkring vilket innebär att bonden själv får stå risken. Vad som nu förestår är inte skördeskada det är katastrof för stora delar av Sverige. Jag anser att i en sådan här situation skall samhället hjälpa de enskilda jordbrukarna att klara den uppkomna situationen.

Mot denna bakgrund anhåller jag att få ställa följande fråga till jordbruksministern:

På vilket sätt förbereder regeringen åtgärder för att bistå jordbrukare, som på grund av väderförhållandena inte kunnat skörda sina spannmål eller inte fått någon skörd alls.

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-08-19 Anmäld: 1998-08-24 Besvarad: 1998-09-07
Svar på skriftlig fråga