Sotning och vinterns skorstensbränder

Skriftlig fråga 2009/10:626 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 10 mars

Fråga

2009/10:626 Sotning och vinterns skorstensbränder

av Ameer Sachet (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Lagen och förordningen om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 januari 2004. I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes samtidigt. Sotningsverksamheten är numera uppdelad i två separata uppdrag – sotning och brandskyddskontroll. Lagen ger också kommunen rätt att efter ansökan låta fastighetsägare själva sota eller överlåta åt någon annan än den kommunen anvisar att utföra sotningen på den egna fastigheten. Hur ofta sotning ska göras bestämmer kommunen.

Skorstensbränderna har markant ökat under den stränga vintern i år, Man börja elda mycket mer i eldstäderna när man börja frysa. Brandskyddsföreningen är oroad över skorstensbränderna och menar att dessa är den vanligaste brandorsaken när det gäller villor och fritidshus.

Vilka initiativ med avseende på kommunernas kontroll och tillsyn av eldstäderna avser försvarsministern att ta?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-03-10 Anmäld: 2010-03-10 Besvarad: 2010-03-17 Svar anmält: 2010-03-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-17)