sopavgift för ideella organisationer

Skriftlig fråga 2000/01:1524 av Larsson, Maria (kd)

Larsson, Maria (kd)

den 25 juli

Fråga 2000/01:1524

av Maria Larsson (kd) till miljöminister Kjell Larsson om sopavgift för ideella organisationer

Många ideella hjälporganisationer har som en stor och viktig del i sin verksamhet att samla in och återförsälja såväl föremål som kläder. Second hand-butikerna har blivit alltfler och fyller en viktig funktion både ur miljösynpunkt, då återanvändning ytterst är resurssparande, samt naturligtvis för att tillskapa resurser för människor i nöd.

Organisationerna får in en hel del som dock inte är återanvändbart utan körs till soptipp. Har man inte förhandlat framgångsrikt med kommunen om att slippa deponiavgift, tvingas organisationen betala av pengar som annars skulle ha gått till nödställda. Exempelvis drabbas Myrorna årligen av 2 miljoner i sopavgift.

Det bör vara en självklarhet att ideella hjälporganisationer inte ska behöva ta av insamlade medel utan att dessa oavkortat ska kunna gå till hjälpverksamhet.

Vad avser ministern göra för att ideella hjälporganisationer inte ska behöva använda insamlade medel för att betala avgift för sopdeponi?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-07-25 Besvarad: 2001-08-15 Anmäld: 2001-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-08-15)