Sommar-OS i Peking och Kinas demokratiutveckling

Skriftlig fråga 2009/10:145 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 4 november

Fråga

2009/10:145 Sommar-OS i Peking och Kinas demokratiutveckling

av Ameer Sachet (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Det var mycket diskussioner kring demokrati och mänskliga rättigheter inför OS i Peking sommaren 2008. Många framhöll att de idrottsliga och ekonomiska kontakterna i samband med OS skulle främja demokratiutveckling och mänskliga rättigheter i Kina. Så tycks dock inte ha skett. Varken Kina självt eller världen i övrigt har någon särskild plan för att demokratisera Kina eller åstadkomma humanitära framsteg. För ett halvår sedan påpekade Amnesty att OS följts av en lång tystnad på detta område. Amnesty uppger att Kina sagt att alla dödsdomar ska överprövas av Högsta domstolen. Problemet är sedan hur lagändringarna efterlevs i praktiken. Även om Högsta Domstolen avvisar ett dödsstraff så skickas många ärenden tillbaka till den vanliga domstolen och då är det inte säkert att de går på Högsta domstolens linje. Kina införde fritt resande för journalister i samband med OS, men sedan har rörelsefriheten begränsats igen. Flera människorättsaktivister greps innan och i samband med OS. Protesterna har visserligen blivit lugnare nu, men de som har gripits sitter kvar i fängelse. Internetcensuren är utbredd och omfattande. På område efter område pekar en genomgång på att föga händer samtidigt som det upprepas som ett mantra eller en besvärjelse att ökade affärs‑, handels- och företagskontakter med Kina leder till en demokratiutveckling. Hur och när då, är kanske en rimlig fråga inte minst från alla tortyroffer och politiska fångar i Kina.

Avser utrikesministern att ta initiativ till en diskussion om en färdplan mot demokrati med Kinas statsledning?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-11-04 Anmäld: 2009-11-04 Besvarad: 2009-11-12 Svar anmält: 2009-11-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-11-12)