Solidarisk flyktingpolitik och kommunerna

Skriftlig fråga 2008/09:78 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 9 oktober

Fråga

2008/09:78 Solidarisk flyktingpolitik och kommunerna

av Ameer Sachet (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Ett väl fungerade flyktingmottagande i Sverige förutsätter att alla kommuner tar sitt ansvar. I dag tar vissa kommuner emot ett stort antal flyktingar, andra inga alls.

Enligt statistik från Migrationsverket avstår 75 procent av de nyanlända från att välja en bostad i en av de kommuner som staten har avtal med. Tre fjärdedelar av flyktingarna flyttar till en kommun där de har anhöriga eller vänner som de kan bo hos temporärt. Dessa flyktingar har dålig eller ingen information om bostadsmarknaden, arbetsmarknaden eller tillgången på förskoleplatser.

Med nuvarande system och lagstiftning tar ett fåtal kommuner ett alldeles för stort ansvar för flyktingmottagandet. I en del av kommunerna finns områden som enbart består av nyanlända flyktingar. Där är arbetslösheten också ofta hög och bristen på service stor.

Den 2 oktober 2008 ställde jag en fråga till migrationsminister Tobias Billström om en gemensam asylpolitik i EU. Som svar fick jag följande:

Solidariska ansvarsmekanismer som ser till att samtliga medlemsstater i Europeiska unionen tar sitt ansvar är därför helt avgörande för att uppnå den balans som behövs i de europiska asylsystemen. Den principiella tanken om att alla ska ta sitt ansvar borde också kunna tillämpas på kommunerna.

Genom vilka initiativ avser statsrådet att få alla kommuner i Sverige att ta emot asylsökande och därmed skapa en mellan kommunerna solidarisk flyktingmottagning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-10-09 Anmäld: 2008-10-14 Besvarad: 2008-10-15 Svar anmält: 2008-10-15
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-10-15)