Solidarisk flyktingmottagning

Skriftlig fråga 2012/13:636 av Olsson, Hans (S)

Olsson, Hans (S)

den 2 juli

Fråga

2012/13:636 Solidarisk flyktingmottagning

av Hans Olsson (S)

till statsrådet Tobias Billström (M)

En morgontidning har granskat hur flyktingmottagandet fördelats mellan alla Sveriges 290 kommuner under de senaste fem åren, och hur mottagandet varierar med kommunernas välstånd – här mätt som medborgarnas inkomstnivå eller kommunens skattekraft.

Denna rangordning av kommunerna visar att de 20 rikaste kommunerna tar emot mindre än en femtedel så många – räknat per invånare – som de 20 fattigaste kommunerna.

Bland höginkomsttagarkommunerna med litet mottagande räknat per invånare återfinns bland andra Vellinge och Lomma utanför Malmö samt Täby, Lidingö, Nacka och Danderyd utanför Stockholm. Samtliga är styrda av Moderaterna. I dessa rika kommuner får det civila samhället ta över där den politiska majoriteten sviker. I till exempel Danderyd, landets rikaste kommun, ser flera frivilligorganisationer behov av komplement till kommunens insatser. Röda Korset bedriver både språkverkstad och språkpraktik för flyktingar i sin second hand-butik. Även Rotary i Danderyd har drivit ett mentorskap och praktisk hjälp för flyktingar. Men för två tre år sedan slutade kommunen att informera nya flyktingar om verksamheten.

Genom vilka åtgärder avser statsrådet att åstadkomma att alla kommuner tar ett likvärdigt ansvar för Sveriges flyktingmottagning?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-07-02 Besvarad: 2013-07-11 Svar anmält: 2013-08-15 Anmäld: 2013-08-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-07-11)