Soldatavhoppen

Skriftlig fråga 2012/13:266 av Hultqvist, Peter (S)

Hultqvist, Peter (S)

den 23 januari

Fråga

2012/13:266 Soldatavhoppen

av Peter Hultqvist (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Det har nu visat sig att var femte yrkessoldat hoppar av sin tjänstgöring i förtid. Avhoppen ligger på en dubbelt så hög nivå som Försvarsmakten räknat med. Detta är definitivt inte bra och skapar en instabilitet i personalförsörjningen.

Den uppgörelse som Socialdemokraterna och regeringen träffade i samband med propositionen om lagar och regler för de tidvis anställda soldaterna innebar att en översyn ska genomföras bland annat när det gäller löner, stöd till vidare studier, sociala och bostadssociala villkor, försäkringsvillkor och premier. Mot bakgrund av avhoppen kan inte vikten av att innebörden i uppgörelsen i en bred mening resulterar i praktiska resultat nog understrykas.

Från Socialdemokraternas sida har vi också markerat vikten av att förbanden tillförs ytterligare medel för att utveckla den viktiga övningsverksamheten.

Min fråga till försvarsministern är:

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta mot bakgrund av de omfattande avhoppen inom ramen för försvarets nya personalförsörjning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-01-23 Anmäld: 2013-01-23 Besvarad: 2013-01-30 Svar anmält: 2013-01-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-01-30)