Söktrycket till lärarutbildningar

Skriftlig fråga 2019/20:210 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

Söktrycket sjunker till den viktiga lärarutbildningen, vilket oroar eftersom vi förväntas få en lärarbrist på 80 000 lärare fram till 2030. Det krävs omfattande reformer på kort och långt sikt för att lösa problemet med lärarbristen som ytterst drabbar Sveriges elever och kvaliteten i skolan.

Antagningsstatistiken blir särskilt intressant att följa från politikens sida för att man ska kunna dra slutsatser och utifrån fakta och lägesbild agera vidare. Liberalerna noterade att i UHR:s rapport för höstens antagning, söktryck med mera till lärarutbildningen samlat så ser vi en negativ utveckling. Det gäller söktryck, antal antagna och andel behöriga sökande till lärarutbildningen. Till de tre mest omfattande inriktningarna inom lärarutbildningen är utvecklingen negativ, medan på ett antal enstaka mindre inriktningar ser vi en viss positiv ökning.

Myndigheten UHR valde, trots den negativa utvecklingen i sitt pressmeddelande den 15 oktober 2019 sätta rubriken Intresset ökar till lärarutbildningen. Enligt Liberalerna är det en direkt felaktig upplysning från ansvarig myndighet som sorterar direkt under Utbildningsdepartementet.

Myndigheter måste agera objektivt och ge en korrekt bild av statistiken även i sina pressmeddelanden, oavsett om utvecklingen är positiv eller negativ. Så har inte skett här.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Matilda Ernkrans:

 

Drar statsrådet slutsatsen att intresset för lärarutbildningen har ökat eller minskat utifrån höstens oroande statistik och vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att lägesbilden ska bli korrekt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-17 Överlämnad: 2019-10-18 Anmäld: 2019-10-22 Svarsdatum: 2019-10-30 Sista svarsdatum: 2019-10-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga