Socialtjänstlagens betydelse vid andra myndigheters bedömningar

Skriftlig fråga 2011/12:376 av Güclü Hedin, Roza (S)

Güclü Hedin, Roza (S)

den 16 februari

Fråga

2011/12:376 Socialtjänstlagens betydelse vid andra myndigheters bedömningar

av Roza Güclü Hedin (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Jag har kommit i kontakt med ett ärende som jag tänker referera till. Familjen jag tänker referera till kommer ursprungligen från Azerbajdzjan. De har bott i Sverige i snart åtta år. Det äldsta barnet kom till Sverige som knappt ettåring, det andra barnet föddes här. Barnen är nu åtta och sex år. Sedan ett år tillbaka bor barnen inte tillsammans med sina föräldrar. De är placerade i en fosterfamilj i enlighet med socialtjänstlagen, detta på grund av föräldrarnas dåliga mående och oförmåga att ta hand om sina barn. Deras asylprocess har varit utdragen och smärtsam för familjen. Inom en snar framtid kommer denna familj att få ett beslut om utvisning. De får ett beslut om utvisning till ett land de inte känner till eller känner trygghet i, tillsammans med föräldrar som de inte har bott med det senaste året.

Migrationsverket gör bedömningen att det inte finns skäl för uppehållstillstånd. I kommunen de vistas i har socialtjänsten tagit ett beslut om placering enligt socialtjänstlagen, man har ur ett barnperspektiv bedömt föräldrarnas oförmåga att ta hand om sina barn. Jag ställer mig undrande till att en myndighet, i det här fallet Migrationsverket, gör livsavgörande bedömningar och bortser helt från socialtjänstens bedömning, här frångår man dessutom barnperspektivet, det som alltid sätts främst vid bedömning enligt socialtjänstlagen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet vilka åtgärder hon avser att vidta för att socialtjänstlagen ska ha större tyngd vid andra myndigheters bedömningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-02-16 Anmäld: 2012-02-16 Besvarad: 2012-02-22 Svar anmält: 2012-02-22
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-02-22)