Socialtjänstens insatser för unga sexbrottslingar

Skriftlig fråga 2009/10:77 av Olofsson, Eva (v)

Olofsson, Eva (v)

den 13 oktober

Fråga

2009/10:77 Socialtjänstens insatser för unga sexbrottslingar

av Eva Olofsson (v)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Vid Lunds universitet har det gjorts en uppföljning av vilka insatser som görs för att behandla unga sexbrottslingar. Trots att man i många fall konstaterat grova sexuella övergrepp har i ett flertal av dessa inga insatser gjorts och unga har gått vidare till att begå fler sexualbrott.

Enligt uppgifter i medierna blir så många som en femtedel av de unga sexualbrottslingarna som hamnar på socialtjänstens bord inte föremål för insatser eller ens en utredning.

Det framhålls i många sammanhang, inte minst av regeringens företrädare, att det är viktigt att tidigt bryta en brottslig bana. Då är det viktigt att socialtjänsten snabbt kan gå in med insatser och att man i samtliga fall undersöker om insatser behövs. Detta för att minska risken att fler unga blir utsatta för sexuella övergrepp och ge de ungdomar som begått övergreppen stöd att inte återfalla.

Det finns säkert flera skäl till att socialtjänsten inte fungerat i dessa fall. Det kan handla om alltför hög arbetsbelastning, brist på resurser, kunskap och stöd. Med den pressade ekonomi som kommunernas socialtjänst i många fall har är risken att fler ungdomar inte får det stöd de behöver.

Min fråga till statsrådet är:

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att alla unga sexbrottslingar ska bli föremål för insatser inom socialtjänsten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-10-13 Anmäld: 2009-10-14 Besvarad: 2009-10-21 Svar anmält: 2009-10-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-10-21)