Socialtjänstens HBT-kompetens vid tvister om vårdnad, boende och umgänge

Skriftlig fråga 2008/09:197 av Olofsson, Eva (v)

Olofsson, Eva (v)

den 30 oktober

Fråga

2008/09:197 Socialtjänstens HBT-kompetens vid tvister om vårdnad, boende och umgänge

av Eva Olofsson (v)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Jag har tidigare frågat vad statsrådet avser att vidta för åtgärder för att socialtjänsten ska genomföra de riskbedömningar som krävs enligt föräldrabalken i frågor om vårdnad, boende och umgänge, detta med anledning av en ny studie från Lunds universitet där det framgår att socialtjänsten brister i sina riskbedömningar när det gäller barn och kvinnor som utsatts för eller riskerar att utsättas för våld.

Jag är nu oroad över att socialtjänstens bristande riskbedömningar kommer att göra sig gällande även i familjer där föräldrarna är av samma kön. Tidigare kartläggningar visar att socialtjänstens HBT-kompetens brister avsevärt. I de flesta kontakter utgår socialtjänsten från att alla är heterosexuella vilket osynliggör homo- och bisexuella personer. Detta är djupt problematiskt eftersom antalet barn som växer upp med samkönade föräldrar ökar. På sikt kommer även tvisterna om vårdnad, boende och umgänge i regnbågsfamiljerna att öka. Med tanke på att socialtjänsten alltför ofta inte förmår att göra adekvata riskbedömningar avseende barnet när föräldrarna är av motsatt kön finns det all anledning att befara att situationen för barn till samkönade par kommer att bli ännu värre.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att stärka socialtjänstens HBT-kompetens i allmänhet och i synnerhet när det gäller samkönade föräldrars tvister om vårdnad, boende och umgänge?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-10-30 Anmäld: 2008-10-30 Besvarad: 2008-11-05 Svar anmält: 2008-11-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-11-05)