Socialtjänstens hantering av hedersrelaterade problem

Skriftlig fråga 2005/06:1576 av Lindström, Torsten (kd)

Lindström, Torsten (kd)

den 9 maj

Fråga 2005/06:1576 av Torsten Lindström (kd) till statsrådet Morgan Johansson (s)

Socialtjänstens hantering av hedersrelaterade problem

Helt förkastligt är det så kallade hedersrelaterade våldet som drabbar ungdomar, främst flickor, som i sina sammanhang ansetts bryta mot kulturella paradigmer och tabun. Att en människa straffas med hot eller psykiskt och fysiskt våld eller får sin frihet beskuren kan inte tolereras.

För att kunna stödja dessa flickor är det viktigt att socialtjänsten blir bättre på att hantera hedersrelaterade problem och samarbetar mer med skolor och polis. Det finns flera fall som visar på att socialtjänsten i dag har bristande kunskaper om hedersproblem. Det kan leda till svårigheter att bedöma om det är hederskultur som ligger bakom en flickas problem med familjen eller inte. Det finns exempel på fall där flickor som sökt hjälp hos socialtjänsten, och senare tagit tillbaka uppgifterna, många gånger efter påtryckningar från familjen, inte fått något stöd av socialtjänsten. Därför är det viktigt med ett långsiktigt stöd för dem som tagit detta steg.

Resurser för att stödja utsatta flickor som blivit utsatta för hedersrelaterade brott är i dag inte en självklar del av myndigheternas ordinarie resurser. Regeringen delar sedan 2003, efter mordet på Fadime, ut öronmärkta pengar för att stödja utsatta flickor. Stödet ska delas ut fram till 2007. Men fortfarande är det ideella organisationer som kvinnojourer och nätverk som får ta ett stort ansvar.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet:

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att socialtjänsten mer effektivt ska kunna stödja unga flickor som blivit utsatta för hedersrelaterade brott?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-05-09 Anmäld: 2006-05-09 Besvarad: 2006-05-17 Svar anmält: 2006-05-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-17)