Socialt företagande

Skriftlig fråga 2008/09:316 av Örnfjäder, Krister (s)

Örnfjäder, Krister (s)

den 27 november

Fråga

2008/09:316 Socialt företagande

av Krister Örnfjäder (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Regeringen har bett Nutek att tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialstyrelsen utarbeta förslag på insatser som stimulerar till ett ökat socialt företagande. Myndigheterna lämnade i maj in sina förslag och dessa skulle behandlas under hösten. Därefter har regeringen inte återkommit med förslag till beslut.

Jag vill fråga näringsministern när hon avser att presentera ett förslag om insatser för att öka det sociala företagandet.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-11-27 Anmäld: 2008-11-27 Besvarad: 2008-12-03 Svar anmält: 2008-12-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-12-03)