Socialt entreprenörskap

Skriftlig fråga 2011/12:537 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 19 april

Fråga

2011/12:537 Socialt entreprenörskap

av Carina Adolfsson Elgestam (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Samhället och näringslivet består av allt fler företag som säger sig bedriva ett socialt entreprenörskap, som tar samhällsansvar genom att tillföra en social dimension i sitt sätt att arbeta. Det är i grunden något positivt, men det finns också oklarheter kring vad det betyder att vara non-profitföretag, att ta samhällsansvar och ha en social profil.

Idéburna icke vinstdrivande organisationer, företag och stiftelser är en kategori av aktörer som skulle kunna uppmuntras att växa och utvecklas. Det är aktörer som ofta finns i den ideella sektorn och som vill vara med och ta ett större samhällsansvar.

Samhället skulle kunna uppmuntra dessa aktörer i större grad. De bidrar till mångfald och nytänkande, och kan fungera som ett bra komplement i såväl civilsamhället som näringslivet. Några hinder för dessa aktörer är systemet med upphandlingar, där större aktörer ofta slår ut mindre aktörer. Dessutom handlar det många gånger om att upphandlingarna omfattar större uppdrag vilket slår ut små aktörer.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har antagit ett yttrande som lyfter betydelsen av socialt entreprenörskap. I yttrandet slår man fast att socialt företagande utgör ett centralt inslag i den europeiska sociala modellen och utgör ett värdefullt bidrag till samhället.

Min fråga till näringsministern är huruvida hon avser att ta initiativ för en handlingsplan som syftar till att uppmuntra och stötta non-profitföretag och andra aktörer inom socialt företagande så att dessa kan växa och utvecklas.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-04-19 Anmäld: 2012-04-19 Besvarad: 2012-04-25 Svar anmält: 2012-04-25
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-04-25)