Socialstyrelsens kritik av endometriosvården

Skriftlig fråga 2019/20:262 av Clara Aranda (SD)

Clara Aranda (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Den smärtsamma kvinnosjukdomen endometrios drabbar så mycket som var tionde kvinna. Endometrios är en kronisk sjukdom som är väldigt komplex och svår att behandla. Trots att sjukdomen är vanligt förekommande finns det i dag avgörande brister när det gäller vård och behandling av sjukdomen.

Socialstyrelsens nya granskning av endometriosvården visar bland annat att kunskaperna om kvinnosjukdomen måste stärkas. I granskningen har man undersökt och utvärderat hela vårdkedjan, från tidiga symptom till specialistvård. Inom specialistvården har man uppmärksammat ojämlikheter, som grundar sig i regionala skillnader, och man ser även att tillgången på specialister inom professionen är ojämlikt fördelad.

Både kunskapslyft och strukturella förutsättningar, för att utveckla endometriosvården, är angelägna faktorer för att få en mer jämlik endometriosvård i hela landet. I dag är det exempelvis enbart vissa regioner som erbjuder vårdteam, där olika kompetenser inom endometrios samlas för att kunna behandla och möta den komplexa, smärtsamma och kroniska sjukdomen; detta trots det faktum att Socialstyrelsen ser det som högt prioriterat.

Dagens endometriosvård kan sammanfattas som mycket bristfällig och ojämlik. Därför krävs det nu ett kraftfullt agerande och tydliga åtgärder.

Min fråga till socialministern Lena Hallengren är därför följande:

 

Hur avser socialministern att agera för att hantera de allvarliga bristerna inom endometriosvården?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-24 Överlämnad: 2019-10-24 Anmäld: 2019-10-25 Svarsdatum: 2019-11-06 Sista svarsdatum: 2019-11-06
Svar på skriftlig fråga